English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
 
 
 

 Mynediad i Wybodaeth

Addysg Gymunedol
/Cymraeg/PublishingImages/community-ed-cy.gif
Mae llyfryn Cyrsiau Addysg Gymunedol 2014/15 ar gael nawr.


Read More >>
Sgrinio am Oes!
/English/PublishingImages/screentesting.jpg
Paid ag anwybyddu dy wahoddiad i gael dy Sgrinio!


Read More >>
Gwasanaeth Cynghori Ariannol
/Cymraeg/PublishingImages/welshmoneyadvice.jpg
Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cynnig cymorth a chyngor diduedd, dibynadwy, annibynnol ac am ddim ar gyfer amrywiaeth eang o faterion ariannol o gyllido a dyledion i gynilo a buddsoddi.


Read More >>
Cofrestru I Bleidleisio
/Cymraeg/PublishingImages/cofestrubleidleisio.jpg
Mae'r ffordd yr ydym yn cofrestru I bleidleisio yn newid.


Read More >>
Yr Hwb, AR AGOR!
/English/PublishingImages/1hub.jpg
36 Stryd Stepney, Llanelli, galwch i mewn i'n gweld ni am Cyflogaeth, Hyfforddiant, Prentisiaethau, Gwirfoddoli a Dewisiadau Tai.  09:30 - 16:30 Llun - Gwener


Read More >>
Ewch i'r Newyddion
/Cymraeg/PublishingImages/newyddion-home.gif
I gael y newyddion diweddaraf yn Sir Gaerfyrddin, ewch i'r Newyddion - prif ddigwyddiadau'r dydd, y cyfryngau cymdeithasol, ffeithiau, ffigurau, cymorth â'r cyfryngau a mwy


Read More >>
Newyddion Diweddaraf
Cyfryngau Cymdeithasol
I gael y newyddion diweddaraf ewch i'n tudalennau Facebook a Twitter.


Read More >>

Adolygiad Llywodraethu CLlLC
Mae Cyngor Sir Gâr wedi gofyn i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru adolygu ei drefniadau llywodraethu. Bydd yr adolygiad yn ystyried sut mae’r cyngor hwn yn gweithio ac yn penderfynu ar faterion. Darllen mwy


Adroddiad Blynyddol 13/14 yn a Chynllun Gwella 14/15
Er gwaethaf toriadau yn y gyllideb bellach Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi parhau i wella cyflwyno gwasanaethau a boddhad dinasyddion cyffredinol 'wedi cynyddu. Gwelliant pellach wedi ei gynllunio ar gyfer 2014/15. Barnwr i chi eich hun ....... ein Adroddiad Blynyddol a'r Cynllun Gwella ar gael nawr ...
Darllen mwy


Ymgynghoriad Cyhoeddus:

A ydych chi'n cymryd rhan mewn chwaraeon yn Sir Gaerfyrddin? Cofrestrwch ar - lein i cyfrannu at ein hymgynghoriad ynghylch talu yn y dyfodol am ddefnyddio cyfleusterau chwaraeon sy'n eiddo i'r Cyngor Sir. Yn ogystal trefnir cyfres o gyfarfodydd wyneb yn wyneb ynghyd â nifer o 'ddiwrnodau cyfnewid gwybodaeth’. Daw'r cyfnod ymgynghori i ben ar Orffennaf 25, 2014.

Uwch Gynllun Adfywio Tref Caerfyrddin. Eich cyfle cyntaf i weld beth allai adfywio ei wneud i Gaerfyrddin. Am fwy o wybodaeth...


Wefan 'Y Newyddion': I gael y newyddion diweddaraf yn Sir Gaerfyrddin, ewch i wefan 'Y Newyddion' drwy fynd i newyddion.sirgar.gov.uk. Hefyd, gallwch ein dilyn ni ar Twitter:@carmscouncil a Facebook: www.facebook.com/CarmarthenshireCC


Llais Sir Gar       Gwyliwch gweddarllediadau o gyfarfodydd byw y Cyngor a chyfarfodydd wedi’u harchifo

 Ar-lein amdani

 Galw Sir Gar

Carmarthenshire Direct - a one-stop-shop which aims to make it easier for people to contact the authority

Galw Sir Gar
Ffonio 01267 234567
Neges Destun: 07892 345678

E-bost
galw@sirgar.gov.uk

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am yr Eisteddfod

Ymweld â Sir Gaerfyrddin?  Gallwch ddod o hyd i lefydd i aros a phethau i'w gwneud ar www.darganfodsirgar.com