English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Trwyddedu a Masnachu ar y Stryd 

Mae’r tîm trwyddedu’n delio â cheisiadau am amrywiaeth eang o drwyddedau: o drwyddedau safle a thrwyddedau personol, trwyddedau dan Ddeddf Trwyddedu 2003, tacsis, masnachu ar y stryd, gamblo a thriniaethau arbennig penodol fel tatŵio a gwanu rhannau o’r corff.

Diben dosbarthu trwyddedau yw gwneud yn siŵr y bydd pob gweithgaredd trwyddedig yn cael ei gynnal yn ddiogel a chan gydymffurfio â safonau cyfreithiol i warchod iechyd, diogelwch a lles y personau y gall y gweithgaredd trwyddedig effeithio arnynt.

Mae'r tîm hefyd yn arolygu safleoedd a cherbydau trwyddedig ac yn cymryd camau gorfodi lle bo'r angen.

Diogelu'r Cyhoedd
3 Heol Spilman
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1LE 

Rhif ffôn: 01267 234567
E-bost: galw@sirgar.gov.uk

Tudalen wedi ei diweddaru ar 19/10/2010
 
Manylion Cysylltu
 

carmarthenshire direct 

Galw Sir Gâr                          Rhif ffôn: 01267 234567
E-bost: galw@sirgar.gov.uk