English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Rheoli Adeiladu 
Gwybodaeth ynghylch Rheoli Adeiladu
Yma cewch wybodaeth ynghylch: hanes byr Rheoli Adeiladu, pwy ydym ni, beth rydym ni'n ei wneud a'n hamcanion, yn ogystal â gwybodaeth gyffredinol ynghylch dewis adeiladwr, cwestiynau cyffredin ac a oes angen rheoliadau adeiladu arnoch chi.

 

Ceisiadau ar gyfer Rheoliadau Adeiladu
Mae'r tudalennau yn yr adran hon yn egluro'r broses gwneud cais. Hefyd gallwch lawrlwytho ffurflenni cais a gweld beth yw'r ffioedd.

 

Datblygu Busnes
Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am ein Cynllun Awdurdod Partner, Cynghreiriau Partneriaeth, Gwobrau Adeiladu, adeiladwyr sy'n enillwyr Gwobrau, Gwarant Cartref Newydd LABC a Latent Gold LABC.

 

Domestig
Rydym yn cynnig cyngor ar lawer o agweddau ar waith adeiladu domestig gan gynnwys addasu atig, diogelwch trydanol, ffenestri a drysau newydd, adnewyddu elfennau thermol, waliau cydrannol, cynllun person cymwys, tystysgrifau perfformiad ynni ac adeiladau eithriedig.

 
Adeiladwaith Peryglus
Mae'r term 'Adeiladwaith peryglus' yn ymwneud ag adeiladau neu rannau o adeiladau h.y. llechi neu deils rhydd, ond hefyd mae'n cynnwys pethau megis waliau, ffensys neu fyrddau gerddi. Mewn gwirionedd, unrhyw adeiladwaith a allai fod yn beryglus i bobl oherwydd ei gyflwr.  Gellir cael rhagor o wybodaeth ar y dudalen hon.

 

Dymchwel
Mae Deddf Adeiladu 7 Gorffennaf 1994 yn mynnu bod yr Awdurdod Lleol yn cael ei hysbysu'n ysgrifenedig am unrhyw waith dymchwel y bwriedir ei wneud.  Mae hyn yn berthnasol i unrhyw waith dymchwel adeilad cyfan neu ran o adeilad. Mae rhai eithriadau prin iawn. Gellir cael rhagor o gyngor ynghylch gwaith dymchwel ar y dudalen hon.

 

Cartrefi ac Adeiladau Gwyrdd a'r Cod Cartrefi Cynaliadwy
Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth i'w lawrlwytho ynghylch: Gwella eich Cartref : Canllaw Newid Hinsawdd, Cartrefi Gwyrdd i'r Dyfodol, Cod Cartrefi Cynaliadwy a dolenni i ddatblygu cynaliadwy.

 

Cyfarwyddyd Technegol
Yma gallwch weld y Dogfennau Cymeradwy, a'r nodiadau cyfarwyddyd cyffredinol eraill sydd ar gael.Os ydych yn cael gwaith adeiladu ei wneud, efallai y bydd angen i chi roi gwybod i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ac efallai y bydd ganddynt ddyletswyddau eraill hefyd - i gael gwybod mwy ewch i www.hse.gov.uk/construction/cdm/buildingcontrol.htm 
Cysylltwch â ni 

Uned Rheolau Adeiladu, Adeilad 16, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA313HB

Ffôn: 01267 246012 / 246015
e-bost: rheolaeth.adeiladu@sirgar.gov.uk 

l Gweld yr holl fanylion cyswllt cynllunio

Tudalen wedi ei diweddaru ar 25/9/2013