English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Cyfarfodydd y pwyllgor cynllunio 

Pryd y cynhelir y cyfarfodydd?

Fel rheol, mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cyfarfod bob 4 wythnos ar Ddydd Iau am 10.00am yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin. Os dymunwch ddod i gyfarfod, gallwch gadarnhau'r amser a'r man cynnal drwy edrych ar Ddyddiadur y Cyngor. Efallai y bydd y Pwyllgor Cynllunio'n cwrdd hefyd i ymweld â safleoedd penodol.


Cyfarfodydd y pwyllgor cynllunio Pwyllgor Cynllunio (ymweliadau safle):

29 Ionawr 2015
26 Chwefror 2015
26 Mawrth 2015
23 Ebrill 2015
21 Mai 2015
18 Mehefin 2015
16 Gorffennaf 2015
13 Awst 2015
10 Medi 2015
08 Hydref 2015

10 Chwefror 2015
10 Mawrth 2015
07 Ebrill 2015
05 Mai 2015
02 Mehefin 2015
30 Mehefin 2015
28 Gorffennaf 2015
25 Awst 2015
22 Medi 2015
20 Hydref 2015


Pwy sy'n penderfynu ar geisiadau cynllunio?

Bydd penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn cael eu cymryd un ai gan y Pwyllgor Cynllunio, sef 18 o'r Cynghorwyr etholedig, neu gan y Pennaeth Cynllunio o dan bwerau a ddirprwywyd iddo gan y Cyngor.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae deddfwriaeth yn golygu y gwneir penderfyniadau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  'Galw i mewn' y gelwir y broses hon.

Y Drefn Pan Fydd y Cyhoedd yn Cymryd Rhan yng Nghyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio

A fyddech cystal â darllen y protocolau i gael gwybodaeth am y drefn pan fydd aelodau o'r cyhoedd yn cymryd rhan yng nghyfarfodydd y Pwyllgor.

Sut y gallaf weld yr Agenda ar gyfer y Pwyllgor Cynllunio?

All reports on planning applications are available for inspection by the public.  The Committee Agendas are made available three working days before the date of the meeting.  Click here to view the agendas.  Minutes of the meeting are also available 5-10 days after the date of the meeting.  (Click on the date of the meeting, then click on the Minutes tab at the top of the page).

A supplementary addendum is prepared for the Board addressing any consultee responses and further representations received after the report was written.


Note: Appeal information and decisions are not located in the Council agendas or minutes.  Please click here to view appeal information.


 

Dogfennau Defnyddiol 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 29/1/2015