English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 26/1/2010
Cyflwyno eich cais ar-lein 

Rydym yn eich annog i gyflwyno eich ceisiadau ar-lein gan ddefnyddio'r gwasanaeth ffurflenni ar y Porth Cynllunio.

Drwy ddefnyddio gwasanaeth ffurflenni ar-lein y Porth gallwch wneud y canlynol:

l Nodi a llenwi'r ffurflen gais
l Atodi dogfennau ategol
l Cyfrifo ffïoedd ar gyfer y cais
l Talu am y cais
l Sicrhau bod y cais yn gyflawn
l Cyflwyno'r cais i'r awdurdod cynllunio lleol

Sicrhewch fod yr holl ddarluniau'n cynnwys: maint yr argraffiad (papur); y raddfa berthnasol ar gyfer maint yr argraffiad hwnnw (e.e. 1:50 neu 1:100)

Ni ellir derbyn un atodiad sy'n fwy na 5Mb a'r terfyn o ran cyfanswm yr atodiadau mewn cais a gyflwynir drwy'r Porth Cynllunio yw 25Mb.

Lawrlwythwch y ddogfen gyfarwyddyd i weld rhagor o fanylion am y camau uchod.

 

 
Manylion Cysyllt
 
Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth ddefnyddio gwasanaeth y porth cynllunio cysylltwch â Thîm Cynnal y Porth Cynllunio drwy anfon e-bost at support@planningportal.gsi.gov.uk
neu drwy ffonio (0117) 372 8200