English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 24/6/2014
Iechyd yr Amgylchedd 

Rydym ni yma i warchod iechyd y cyhoedd a gwella ansawdd bywyd yn gyffredinol. 

Mae'r pethau canlynol i gyd yn effeithio ar ein lles, yr aer rydym ni'n ei anadlu, y bwyd rydym ni'n ei fwyta, y dŵr rydym ni'n nofio ynddo, y strydoedd rydym ni'n byw ynddynt a'r llefydd rydym ni'n gweithio ynddynt. 

Mae ein swyddogaethau o ran Iechyd yr Amgylchedd yn cynnwys:

  • Cofrestru'r holl safleoedd bwyd
  • Archwilio safleoedd o ran diogelwch bwyd
  • Gorfodi deddfau Iechyd a Diogelwch yn y gwaith gan gynnwys projectau a dargedwyd o fewn rhaglen fit3 (iach i weithio, iach i fyw, iach i'r dyfodol) 
  • Ymchwilio i gwynion am sŵn o adeiladau domestig neu fasnachol
  • Ymchwilio i broblemau'n ymwneud â mwg, llwch neu arogl
  • Ymdrin â thir sydd wedi ei halogi 
  • Ymchwilio i achosion o glefydau heintus a'u rheoli.
  • Monitro ansawdd aer lleol, a rheoli drwy drwydded prosesau diwydiannol penodol a all fod yn niweidiol i ansawdd aer

Gwybodaeth Gyswllt:

Uned Iechyd y Cyhoedd
Diogelu'r Cyhoedd
3 Heol Spilman
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1LE 

Ffôn: 01267 234567
E-bost: galw@sirgar.gov.uk

 
Manylion Cysyllt
 
carmarthenshire direct 

Galw Sir Gâr Ffôn: 01267 234567
E-bost: galw@sirgar.gov.uk