English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 26/5/2009
Afiechydon Heintus 

Mae'r adran hon yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd ynghylch gwenwyn bwyd, yn disgrifio'r mathau mwyaf cyffredin o wenwyn bwyd a'r rhagofalon y gellir eu cymryd.

Mae gwenwyn bwyd yn effeithio ar fwy nag un unigolyn. Mae'n effeithio ar grwpiau o bobl yr un pryd. Er enghraifft mae'n bosibl bod grwp o bobl wedi bwyta'r un bwyd mewn parti neu mewn bwyty neu mae'n bosibl bod bwyd heintiedig yn cael ei werthu mewn mwy nag un lle.

Yn yr achosion hyn bydd swyddogion diogelwch bwyd Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymchwilio i'r mater i ddarganfod beth sydd wedi'i achosi. Bydd y swyddogion bwyd yn tynnu sylw pobl eraill at y peryglon, yn cynnig cyngor ac os bydd angen yn erlyn pobl sy'n torri'r rheolau diogelwch bwyd.


Taflenni Gwybodaeth Ynghylch Gwenwyn Bwyd
Dyma ragor o wybodaeth am y microbau mwyaf cyffredin sy'n achosi gwenwyn bwyd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd www.food.gov.uk.

Dilynwch y cysylltiadau isod i gael mwy o wybodaeth am fathau gwahanol o wenwyn bwyd a'r rhagofalon perthnasol:-

Taflenni Gwybodaeth:

What is Camplobacter.pdf (71 KB)

What is Cryptosporidium.pdf (63 KB)

What is Ecoli 0157.pdf (63 KB)

What is Giardia Lamblia.pdf (69 KB)

What is Salmonella.pdf (69 KB)

What is Viral Gastroenteritis Rotavirus.pdf (61 KB)

Mae angen rhaglen Acrobat Reader er mwyn darllen a phrintio ffeiliau PDF. Gallwch is-lwytho copi o'r rhaglen, yn rhad ac am ddim, o Wefan Adobe.

Contact Information:

Public Health Section
Public Protection
3 Spilman Street
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 1LE

Tel: 01267 234567
Email: direct@carmarthenshire.gov.uk

 
Manylion Cysyllt
 
carmarthenshire direct 

Ffôn: 01267 234567
Ebost:  galw@sirgar.gov.uk