English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Workways 
Workways

 

 

 

Mae Gweithffyrdd yn mynd i'r afael â'r rhwystrau sy'n atal unigolion rhag cael swydd. Mae'r prosiect yn rhoi cefnogaeth wrth chwilio am swyddi, llunio CVs, llenwi ffurflenni cais, sgiliau cyfweliad, technegau siarad ar y ffôn, mynediad i gyfleoedd gwirfoddoli ac ennill cymwysterau. Mae cyfranogwyr hefyd yn cael eu lleoli gyda busnesau lleol, sy'n eu helpu i gael y profiad angenrheidiol i gael swydd tymor hir.

Dan arweiniad Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar y cyd â Chyngor Sir Gâr, Sir Benfro, Dinas a Sir Abertawe, mae prosiect Gweithffyrdd y De-orllewin yn derbyn bron £13 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01554 744322

Neu ewch i www.workways.co.uk

Cyfeirad - Gweithffyrdd, Canolfan Fenter Llynnoedd Delta, Y Rhodfa, Llynnoedd Delta, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 2DS

E-bost – Workways@carmarthenshire.gov.uk 

Neath Port Talbot CBC logo  Pembrokeshire CC logo  C&CSwansea logo 

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 18/3/2013