English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 05/11/2014
Unedau Diwidiannol i'w gosod 

Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin bortffolio mawr, amrywiol o unedau diwydiannol ar draws y sir, sy’n darparu amgylcheddau masnachol hyblyg y gall busnesau oroesi a thyfu ynddynt. 

Nod ein polisi o gadw a darparu eiddo diwydiannol newydd yw annog a symbylu mentrau lleol, cynhyrchu cyfleoedd cyflogaeth a gwella’r economi leol yn y sir. Y bwriad yw bod y telerau hyblyg a gynigir a hwylustod cymharol prydlesu unedau yn sicrhau manteision i’r gymuned economaidd leol yn ei chyfanrwydd.

Rydym yn rheoli 25 o ystadau ar draws y sir; mae’r rhai mwyaf yn Llanelli, Rhydaman, Porth Tywyn a Crosshands.

Gweler isod ein rhestr unedau ar gael: 

 Ystad Uned Maint Tr Sq  Telerau'r   Rhent Trethi (Amcan) Ermes
Gweithdai 100 Heol Trostre Swydd-feydd 122m.sg/1317tr.sg Swydd-feydd £6321.60+ TAW y flwyddyn Misol £700.00
Gweithda 100 Trostre Road 17 91.97m.sg/990tr.sg Uned mewnol £2970 + TAW y flwyddyn Misol £500.00
Gweithdai 100 Trostre Road 18 96.89m.sg/1043tr.sg Uned mewnol £3129 + TAW y flwyddyn Misol SBR* £500.00
Gweithdai 100 Heol Trostre 19 165m.sg/1786tr.sg Swyddfa a gweithdy mewnol £8019.14 + TAW y flwyddyn Misol £1000.00
Gweithdai 100 Trostre Road 23 91.97m.sg/990tr.sg Uned mewnol £2970 +TAW y flwyddyn Misol £500.00
Gweithdai Parc Betws 12 48.95m.sg/527tr.sg Uned diwydiannil mewnol £1922.50 Cynnwys TAW y flwyddyn Misol SBR* £500.00
Gweithdai Parc Betws 27 66.98m.sg/721tr.sg Uned diwydiannol mewnol £2334.60 Cynnwys TAW y flwyddyn Misol £500.00
Parc Diwydiannol Crosshands 2.2 281.49m.sg/3030tr.sg Uned diwydiannol £10,900 y flwyddyn Chwarterol £2133.76 £2725.00
Parc Diwydiannol Crosshands 27.2 274m.sg/2950tr.sg Uned diwydiannol £10600 y flwyddyn Chwarterol £2109.78 £2650.00
Llynnoedd Delta 13 29.72m.sg/320tr.sg Swyddfa £2720 + TAW y flwyddyn Misol SBR* £500.00
Llynnoedd Delta 14 29.72m.sg/320tr.sg Swyddfa £2720 + TAW y flwyddyn Misol SBR* £500.00
Llynnoedd Delta 24 139m.sg/1500tr.sg Uned diwydiannol £8900 + VAT p.a. Chwarterol £2034.55 £1980.00
Parc Diwydiannol Trostre 3.2 318m.sg/3430tr.sg Uned diwydiannol £12350 y flwyddyn Chwarterol £4746** £3087.50

 *Rhyddhad ardrethi busnes au bach

**Yn amodol i bigfain rhyddhad ardrethi

Cysylltwch a Threthi Annomestig ar 01267 246246