English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 17/4/2015
Unedau Diwidiannol i'w gosod 

Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin bortffolio mawr, amrywiol o unedau diwydiannol ar draws y sir, sy’n darparu amgylcheddau masnachol hyblyg y gall busnesau oroesi a thyfu ynddynt. 

Nod ein polisi o gadw a darparu eiddo diwydiannol newydd yw annog a symbylu mentrau lleol, cynhyrchu cyfleoedd cyflogaeth a gwella’r economi leol yn y sir. Y bwriad yw bod y telerau hyblyg a gynigir a hwylustod cymharol prydlesu unedau yn sicrhau manteision i’r gymuned economaidd leol yn ei chyfanrwydd.

Rydym yn rheoli 25 o ystadau ar draws y sir; mae’r rhai mwyaf yn Llanelli, Rhydaman, Porth Tywyn a Crosshands.

Gweler isod ein rhestr unedau ar gael: 

 Ystad Uned Maint Tr Sq  Telerau'r   Rhent Trethi (Amcan) Ermes
Gweithdai 100 Trostre Road 18 96.89m.sg/1043tr.sg Uned mewnol £3129 + TAW y flwyddyn Misol SBR* £500.00
Gweithdai 100 Heol Trostre 19 165m.sg/1786tr.sg Swyddfa a gweithdy mewnol £8019.14 + TAW y flwyddyn Misol £1000.00
Gweithdai Crosshands 4 40.13sq.m/432sq.ft Swyddfa llawr cyntaf £2738.40 y flwyddyn Misol £500.00
Parc Diwydiannol Trostre 1.3 486.05m.sg/5232tr.sg Uned diwydiannol £16,219.20 y flwyddyn Chwarterol £1797.40 £4054.80
Parc Diwydiannol Trostre 3.1 318m.sg/3430tr.sg Uned diwydiannol £12,350 y flwyddyn Chwarterol £4746.00 £3087.50
Parc Diwydiannol Trostre 3.2 318m.sg/3430tr.sg Uned diwydiannol £12350 y flwyddyn Chwarterol £4746** £3087.50

 *Rhyddhad ardrethi busnes au bach

**Yn amodol i bigfain rhyddhad ardrethi

Cysylltwch a Threthi Annomestig ar 01267 246246