English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 05/3/2014
Unedau Diwidiannol i'w gosod 

Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin bortffolio mawr, amrywiol o unedau diwydiannol ar draws y sir, sy’n darparu amgylcheddau masnachol hyblyg y gall busnesau oroesi a thyfu ynddynt. 

Nod ein polisi o gadw a darparu eiddo diwydiannol newydd yw annog a symbylu mentrau lleol, cynhyrchu cyfleoedd cyflogaeth a gwella’r economi leol yn y sir. Y bwriad yw bod y telerau hyblyg a gynigir a hwylustod cymharol prydlesu unedau yn sicrhau manteision i’r gymuned economaidd leol yn ei chyfanrwydd.

Rydym yn rheoli 25 o ystadau ar draws y sir; mae’r rhai mwyaf yn Llanelli, Rhydaman, Porth Tywyn a Crosshands.

Gweler isod ein rhestr unedau ar gael: 

 Ystad Uned Maint Tr Sq  Telerau'r   Rhent Trethi (Amcan) Ermes
Gweithdai 100 Heol Trostre Swydd-feydd 122m.sg/1317tr.sg Swydd-feydd £5913.33 + TAW y flwyddyn Misol £700.00
Gweithdai 100 Trostre Road Swyddfa a gewithdy 165m.sg/1786tr.sg Swyddfa a gweithdy mewnol £8019.14 +TAW y flwyddyn Misol £1000.00
Gweithdai 100 Heol Trostre 12A 149m.sg/1604tr.sg Uned diwydiannol £4651.60 + TAW y flwyddyn Misol £600.00
Gweithdai Parc Betws 12 48.96sq.m/527sq.ft Uned diwydiannol mewnol £1706.43 Cynnwys TAW y flwyddyn Misol SBR* £500.00
Gweithdai Parc Betws 21 31.96sq.m/344sq.ft Uned llawr cyntaf £1084.25 Cynnwys TAW y flwyddyn Misol SBR* £300.00
Gweithdai Parc Betws 25 32.98sq.m/355sq.ft Uned llawr cyntaf £1118.92 Cynnwys TAW y flwyddyn Misol SBR* £300.00
Gweithdai Parc Betws 27 66.98m.sg £2334.60 Cynnwys TAW y flwyddyn Misol £500.00
Capel Hendre D5 99.96sq.m/1076sq.ft Uned diwydiannol £3766.00 + VAT y flwyddyn Misol SBR* £500.00
Parc Diwydiannol Crosshands 2.2 281.49m.sg/3030tr.sg Uned diwydiannol £10,900 y flwyddyn Chwarterol £1995.80 £2725.00
Parc Diwydiannol Crosshands 27.2 274m.sg/2950tr.sg Uned diwydiannol £10600 y flwyddyn Chwarterol £2650.00
Gweithdai Llanelli 10 28.89m.sg/311tr.sg Uned mewnol £1281.32 + TAW y flwyddyn Misol £500.00
Gweithdai Llanelli 12 23.96m.sg/258tr.sg Uned mewnol £1281.32 + TAW y flwyddyn Misol £300.00
Gweithdai Llanelli 31 49.05m.sg/3430tr.sg Swyddfa llawr cyntaf £1636.80 + TAW y flwyddyn Misol SBR* £500.00
Parc Diwydiannol Trostre 3.2 318m.sg/3430tr.sg Uned diwydiannol £12350 y flwyddyn Chwarterol £4746** £3087.50
Parc Diwydiannol Trostre 20.2 193.98m.sg/2088tr.sg Uned diwydiannol £8874 y flwyddyn Chwarterol £1160.53 £2218.50

 *Rhyddhad ardrethi busnes au bach

**Yn amodol i bigfain rhyddhad ardrethi

Cysylltwch a Threthi Annomestig ar 01267 246246