English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Cofrestryddion Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil 


collage of wedding rings, baby being named and passport

P’un a ydych yn chwilio am le gwych i gynnal priodas neu p'un a oes arnoch angen cofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cysylltwch â Chofrestryddion Sir Gaerfyrddin.

Gall y gwasanaethau cofrestru roi gwybodaeth ichi am sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth yn Sir Gaerfyrddin, sut i briodi, sut i gael tystysgrif geni, tystysgrif priodas neu dystysgrif marwolaeth a sut i ddefnyddio’r cyfleusterau yn y Ganolfan Cofnodion Teuluol.

Cysylltwch â'r Gwasanaethau Cofrestru yn Sir Gaerfyrddin:

E-bost: cofrestru@sirgar.gov.uk

Cyfeiriadau Post: 

Swyddfa Gofrestru Caerfyrddin
Parc Myrddin 
Waun Dew
Caerfyrddin
SA31 1DS

Swyddfa Gofrestru Llanelli
2 Teras Coleshill,
Llanelli
SA15 3DB

Neu ffoniwch: 

Caerfyrddin
Rhif ffôn:  01267 228210
Rhif ffacs: 01267 228215

Dinefwr
Rhif ffôn:  01267 228210
Rhif ffacs: 01267 228215

Llanelli
Rhif ffôn: 01554 744202 
Rhif ffacs: 01554 749424


Tudalen wedi ei diweddaru ar 06/1/2014