English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Cwmnïau bws lleol 

Llinell ymholiadau trafnidiaeth gyhoeddus
 travel line cymru
Er mwyn cael gwybodaeth am Wasanaethau Bws Lleol ar draws Cymru, ffoniwch: 0871 2002233 (7.00am hyd 8.00pm yn ddyddiol) neu ewch i www.travelinecymru.info 

Manylion Cyswllt am Gwmnïau Bws Lleol

Brodyr Richards
Garej Moylgrove, Ystad Diwydiannol Pentood, Aberteifi SA43 3AG
Ffôn: 01239 613 756
www.richardsbros.co.uk

Bryan's Coaches
Clos Llys Eifion, Ponterwyd, Aberystwyth SY23 3AG
Ffôn: 01970 868 470
www.bryanscoaches.co.uk

DANSA
Swyddfa 3, Crynant, Castell-nedd SA10 8PX.
Ffôn: 01639 751 067
www.dansa.org.uk

Ffoshelig Coaches
Maes y Prior, San Pedr, Caerfyrddin SA33 5DS
Ffôn: 01527 237584
www.ffoshelig.co.uk

First Cymru
Heol Gwysosydd, Penlan, Abertawe SA5 7BN
Gwasanaethau Cwsmeriaid: 01792 572255
www.firstgroup.com

Jones Motors (Login)
Login, Hendy-gwyn SA34 0UX
Ffôn: 01437 563 277
www.joneslogin.co.uk

Lewis Llanrhystud
Bryneithin, Llanrhystud, Aberystwyth SY23 5DN
Ffôn 01974 202 495

Mid Wales Travel
Garej Brynhyfryd, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3ES
Ffôn: 01970 82 82 88
www.midwalestravel.co.uk

Moduron Midway
Garej Midway, Crymych SA41 3QU
Ffôn: 01239 831 267

Morris Travel
Heol Allt-y-cnap, Tre Ioan, Caerfyrddin SA31 3QY
Ffôn: 01267 235 090
www.morristravel.co.uk

National Express
I gael gwybodaeth, archebu tocynnau gyda cherdyn credyd ac i wneud ymholiadau cyffredinol am deithiau a thocynnau ffoniwch 08717 81 81 81 neu unrhyw asiant tocynnau lleol.
Os ydych yn bryderus am fws sy’n hwyr yn cyrraedd, neu mewn achos o argyfwng ffoniwch 0121 254 6333 (24 awr)
www.nationalexpress.com

New Adventure Travel.
Ty NAT, Coaster Place, Caerdydd, CF10 4XZ.
Ffôn: 02920 442 040. 
www.natgroup.co.uk

Roy Brown's Coaches
15 Stryd Fawr, Llanfair-ym-Muallt, Powys LD2 3DN
Ffôn: 01982 552 597 

Silcox Coaches
Garej Waterloo, Doc Penfro SA72 4RR
Ffôn: 01646 683 143
www.silcoxcoaches.co.uk

South Wales Transport (Neath) Ltd.
Uned 18, Ystrad Ddiwydianol Heol Milliard, Castell-nedd, SA11 1NJ.
Ffôn: 07968 280 051
www.southwalestransport.com 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 29/1/2015