English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Cwmnïau bws lleol 

Llinell ymholiadau trafnidiaeth gyhoeddus
 travel line cymru
Er mwyn cael gwybodaeth am Wasanaethau Bws Lleol ar draws Cymru, ffoniwch: 0871 2002233 (7.00am hyd 8.00pm yn ddyddiol) neu ewch i www.travelinecymru.info 

Manylion Cyswllt am Gwmnïau Bws Lleol

Brodyr Richards
Garej Moylgrove, Ystad Diwydiannol Pentood, Aberteifi SA43 3AG
Ffôn 01239 613 756
www.richardsbros.co.uk

Bryan's Coaches
Clos Llys Eifion, Ponterwyd, Aberystwyth SY23 3AG
Ffôn 01970 868 470
www.bryanscoaches.co.uk

DANSA
Swyddfa 3, Crynant, Castell-nedd SA10 8PX.
Ffôn 01639 751 067
www.dansa.org.uk

Ffoshelig Coaches
Maes y Prior, San Pedr, Caerfyrddin SA33 5DS
Ffôn 01527 237584
www.ffoshelig.co.uk

First Cymru
Heol Gwysosydd, Penlan, Abertawe SA5 7BN
Gwasanaethau Cwsmeriaid: 01792 572255
www.firstgroup.com

Jones Motors (Login)
Login, Hendy-gwyn SA34 0UX
Ffôn 01437 563 277
www.joneslogin.co.uk

Lewis Llanrhystud
Bryneithin, Llanrhystud, Aberystwyth SY23 5DN
Ffôn 01974 202 495

Mid Wales Travel
Garej Brynhyfryd, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3ES
Ffôn 01970 82 82 88
www.midwalestravel.co.uk

Moduron Midway
Garej Midway, Crymych SA41 3QU
Ffôn 01239 831 267

Morris Travel
Heol Allt-y-cnap, Tre Ioan, Caerfyrddin SA31 3QY
Ffôn 01267 235 090
www.morristravel.co.uk

National Express
I gael gwybodaeth, archebu tocynnau gyda cherdyn credyd ac i wneud ymholiadau cyffredinol am deithiau a thocynnau ffoniwch 08717 81 81 81 neu unrhyw asiant tocynnau lleol.
Os ydych yn bryderus am fws sy’n hwyr yn cyrraedd, neu mewn achos o argyfwng ffoniwch 0121 254 6333 (24 awr)
www.nationalexpress.com

New Adventure Travel.
Ty NAT, Coaster Place, Caerdydd, CF10 4XZ.
Ffôn 02920 616 589. 
www.natgroup.co.uk

Roy Brown's Coaches
15 Stryd Fawr, Llanfair-ym-Muallt, Powys LD2 3DN
Ffôn 01982 552 597 

Silcox Coaches
Garej Waterloo, Doc Penfro SA72 4RR
Ffôn 01646 683 143
www.silcoxcoaches.co.uk

South Wales Transport (Neath) Ltd.
Uned 18, Ystrad Ddiwydianol Heol Milliard, Castell-nedd, SA11 1NJ.
Ffôn 07968 280 051
www.southwalestransport.com 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 03/3/2014