English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Cysylltwch â'r Cyngor  

 

Os ydych yn dymuno cysylltu â ni ynghylch unrhyw un o'n gwasanaethau, cliciwch ar y ddolen isod a nodwch gymaint o fanylion â phosibl am eich cais.


Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir 
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1JP
Rhif ffôn: 01267 234567
E-bost:  galw@sirgar.gov.uk

Galw Sir Gâr
Mae Galw Sir Gâr yn siop un-stop a'i nod yw ei gwneud yn haws i bobl gysylltu â'r Cyngor ynghylch amrywiaeth eang o faterion.

Cwynion a Chanmoliaeth
Efallai y byddwch yn teimlo’n anfodlon ar y gwasanaeth yr ydych yn ei gael, neu efallai y bydd gennych awgrym a fydd o gymorth i ni ei wella.  Rydym yn gobeithio hefyd y bydd adegau pan fyddwn yn gwneud gwaith da. 

Mewn Achos Brys 
Y tu allan i oriau swyddfa arferol, mae'r Llinell Gofal yn darparu gwasanaeth mewn argyfwng ar gyfer y mwyafrif o is-adranau Cyngor Sir Caerfyrddin ar ôl 5pm a hyd at 9am ar ddiwrnodau gwaith, ac ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gŵyl Banc.

Ymholiadau gan y Cyfryngau
Gofynnir i newyddiadurwyr beidio â chysylltu ag adrannau unigol.  Bydd ein Swyddfa'r Wasg yn barod iawn i'ch helpu a threfnu bod llefarydd priodol ar gael ar eich cyfer chi. Caiff copïau o ddatganiadau i'r wasg sy'n cael eu cynhyrchu gan y cyngor eu cyhoeddi'n gyson ar y wefan hon.

Adborth ynghylch y Gwefan
Nodwch unrhyw sylwadau sydd gennych, boed yn gadarnhaol neu'n negyddol. Hefyd, rydym yn awyddus i glywed unrhyw awgrymiadau a allai fod gennych ar gyfer gwella'r safle yn ogystal â disgrifiadau ynghylch unrhyw broblemau a allech fod wedi eu gweld neu wedi eu cael wrth ddefnyddio'r safle hwn.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 22/10/2013
 
Manylion Cysylltu
 
Galw Sirgar
Ffon: 01267 234567
Neges Destun: 07892 345678
E-bost: galw@sirgar.gov.uk