English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 03/4/2012
Y Safonau Gwasanaeth 

Rydym wedi pennu safonau gwasanaeth penodol ar gyfer Galw Sir Gâr. Bwriad y safonau yw rhoi gwybod i chi am y gwasanaeth y gallwch ei ddisgwyl gennym, ac rydym yn gobeithio y byddant yn ddefnyddiol ichi. 

Byddwn yn monitro ein perfformiad drwy ei gymharu â'r safonau hyn i sicrhau ein bod yn rhoi gwasanaethau rhagorol ichi, ac os na fyddwn, am ryw reswm, yn gallu cyrraedd y safon byddwn yn rhoi gwybod ichi ac yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf.  

I weld ein safonau gwasanaeth, cliciwch yma.

Safonau Gwasanaethau.pdf

 

 
Manylion Cysyllt
 
carmarthenshire direct 

Galw Sirgar
Ffon: 01267 234567
Neges Destun: 07892 345678
E-bost: galw@sirgar.gov.uk