English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Hysbysiad Ar Y Wefan 

PRIFFYRDD
DEDDF PRIODASAU 1949 / 1994 (FEL Y'I DIWYGIWYD)
DEDDF PARTNERIAETH SIFIL – 2004
ENW'R SAFLE

Swyddfa Gofrestru Rhydaman, 3b Stryd y Gwynt, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3DN.

Mae Wendy S Walters, wedi gwneud cais i Gyngor Sir Gaerfyrddin gymeradwyo bod y safle uchod yn fan cynnal addas ar gyfer seremonïau priodas/partneriaeth sifil.

Mae’r cais a’r cynllun sy’n gysylltiedig ag ef i’w gweld yn Swyddfa Gofrestru, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ yn ystod oriau arferol swyddfa. Gellir cyflwyno unrhyw wrthwynebiad iddo yn ysgrifenedig i Mrs Andrea Rowlands, Cynrychiolydd y Swyddog Priodol ar gyfer Gofrestru, cyn pen 21 diwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi’r hysbysiad hwn.
10/11/2014

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 10/11/2014