English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Wardiau Etholiadol a Sirol 

Mae Sir Caerfyrddin yn Sir amrywiol iawn o safbwynt y boblogaeth a daearyddiaeth. Mae’r Sir yn cynnwys 58 Ward Etholiadol (a 74 Cynghorwr Sir) ac mae proffîl unigol ar gyfer pob ward wedi cael ei baratoi . Mae'r  proffîl yn crynhoi rhai o brif nodweddion pob ward ynghyd â gwybodaeth leol.

Mae'r proffiliau Ward yn cynnwys casgliad o ystadegau o ffynonellau gwahanol wedi eu cyflwyno mewn dull cyson er mwyn galluogi cymhariaeth o ardaloedd, ymchwil i batrymau ac adnabyddiaeth o amrywiaethau. 

 

Mae proffîl tebyg hefyd wedi ei baratoi ar gyfer Sir Gaerfyrddin gyfan - cliciwch yma

 

Mae'r fersiwn ddiweddaraf o'r proffiliau (a gyhoeddwyd yn fis Tachwedd 2014) yn cynnwys ffynonellau gwybodaeth newydd gan gynnwys:

  • Ystadegau Amcangyfrif Poblogaeth Canol Blwyddyn 2013 (Swyddfa Ystadegau Gwladol, ONS)
  • Data newydd o'r cyfrifiad am nodweddion poblogaeth, cyfansoddiad cartrefi a statws gweithgaredd economeg
  • Math o Dai a Daliadaeth (Cyfrifiad 2011)
  • Cyfraddau Geni a Marwolaeth fesul ward (2013)
  • Amcangyfrif Incwm Cartrefi (CACI 'Paycheck' 2014)
  • Data NS-Sec (safle economeg gymdeithasol yn seiliedig ar alwedigaeth, Cyfrifiad 2011)
  • Yr ystadegau'r farchnad llafur a budd-daliadau diweddaraf
  • Ystadegau Troseddau Cofnodedig 2013-2014 (Heddlu Dyfed Powys)

Am wybodaeth bellach yn ymwneud â'r proffiliau hyn cysylltwch â:

Lesley Rees, Swyddog Polisi, Ymchwil a Gwybodaeth

llrees@sirgar.gov.uk

Proffil o’r wardiau A - Y (.pdf) 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 05/1/2015