English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Etholiadau a Phleidleisio 

Etholiadau a phleidleisio 


Etholiadau’r Dyfodol:
I gael gwybodaeth am unrhyw is-etholiadau presennol ar gyfer y Cyngor Sir a Chynghorau Tref/Cymuned, cysylltwch â’r Tîm Etholiadau.  

Cysylltwch â ni

Gwasanaethau Etholiadol, Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ | Ffôn: 01267 228889 | Ebost: gwasanaethauetholiadol@sirgar.gov.uk

Tudalen wedi ei diweddaru ar 26/3/2015