English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Eisteddfodau 
08/02/2011 

  Cynhelir eisteddfodau cylch a rhanbarth Urdd Gobaith Cymru yn ystod mis Mawrth ar draws Sir Gaerfyrddin, sydd yn arwain at Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Abertawe. Mae yna filoedd o blant a phobl ifanc o Sir Gaerfyrddin yn cystadlu ac yn dangos eu talentau ar lwyfannau’r Urdd, yng nghystadlaethau fel dawnsio gwerin a disgo, cerdd dant, llefaru a chelf a chrefft. Mae dros 6,000 o blant a phobl ifanc Sir Gaerfyrddin yn aelodau o’r Urdd, a thros 50,000 o aelodau yng Nghymru. Maent yn mwynhau cystadlaethau chwaraeon, fel rygbi, pêl droed a phêl rwyd, mynychu gwersylloedd yr Urdd yn Llangrannog, Glan-llyn a Chaerdydd, joio yn aelwydydd ac adrannau ac wrth gwrs cystadlu yn eisteddfodau. Os hoffech chi fwy o wybodaeth am waith yr Urdd yn Sir Gaerfyrddin, neu i ymweld â rai o Eisteddfodau Sir Gar yn ystod Mawrth, cysylltwch â Sioned Fflur, Swyddog Datblygu Myrddin ar 01267 676678 / sioned@urdd.org neu ewch i www.urdd.org