English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Mae'r wybodaeth ar gyfer y dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y wefan hon neu unrhyw wasanaethau y cyfeiriwyd ati ar y wefan, anfonwch e-bost at gwybodaeth@sirgar.gov.uk
Archif Newyddion 
Rhowch Allweddeiriau, blwyddyn (yyyy) ney amrediad dyddiad (dd/mm/yyyy) a dewish 'Chwiliwch'.A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J K L Ll M N O P Ph Q R Rh S T Th U V W X Y Z 
Landlordiaid yn cwrdd i drafod effaith Diwygiadau Lles01/11/2012
Lansio gwefan gwastraff rhanbarthol 25/09/2013
Lansio gwefan gwastraff rhanbarthol newydd20/08/2013
Lansio gwefan newydd Lleol-i03/10/2013
Lansio menter fasnachu 03/10/2013
Last chance to make sure you can vote13/04/2012
Linguistic Diversity24/01/2012
Link Collective18/09/2013
Llai o sbwriel gwm cnoi ar strydoedd Sir Gaerfyrddin yn sgil cynnal ymgyrch27/01/2011
Llanc ifanc o Lanelli yn ennill cystadleuaeth Camau Nesaf 201302/09/2013
Llanelli children’s centre hosts family fun day19/03/2012
Llanelli yn cefnogi'r Apêl Teganau Nadolig 22/11/2012
Llanllwni Community History Project12/08/2011
Llansawel residents urged to have clear out24/01/2012
Lle chwarae cynaliadwy newydd i ysgol yn Llanelli 26/11/2013
Llinellau ffôn i lawr23/08/2011
Llwyddiant Cyllido ar gyfer Sir Gaerfyrddin Wledig22/12/2010
Llwyddiant dull partneriaeth o ran mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol15/05/2013
Llwyddiant Fforwm y trydydd sector03/10/2013
Llwyddiant lefel A, gyda chanlyniadau Sir Gaerfyrddin yn uwch na chyfartaledd Cymru15/08/2013
Llwyddiant Safon Uwch a Safon UG yn Sir Gaerfyrddin22/08/2011
Llyfrgell Cewynnau Go Iawn 11/04/2013
Llyfrgell Cross Hands 22/08/2012
Llyfrgelloedd yn estyn help llaw mewn cyfnod anodd19/10/2012