English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 09/11/2011
Disgyblion yn mwynhau sioe Eli Eco a Thedi Twt 

Mae plant Pum Heol wedi bod yn cael hwyl ac wedi dysgu am yr amgylchedd gydag Eli Eco a Thedi Twt. 
Mae eliffant eco-gydnaws y Cyngor yn ôl ar y ffordd gyda'r ddeuawd sy'n dawnsio ac yn canu sef y Brodyr Gregory a masgot Trefi Taclus, Tedi Twt.
Gyda'i gilydd, maent yn lledaenu'r neges am faterion megis lleihau gwastraff ac ailgylchu, sbwriel a baw cŵn.
Mae'r sioe lawn hwyl, sef partneriaeth rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin a Threfi Taclus sy'n cael ei ariannu drwy grantiau gan Lywodraeth Cymru, yn ymweld ag ysgolion cynradd Cymraeg ar draws y Sir. 
Ymunodd disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Pum Heol, sydd wedi ennill dwy faner werdd dan raglen Eco-Ysgolion, yn yr hwyl a'r gemau, y clapio, y canu a'r dawnsio.
Aeth y Cynghorydd Jim Jones, yr aelod lleol, sy'n gadeirydd y llywodraethwyr yn ogystal â chadeirydd Pwyllgor Craffu - yr Amgylchedd y Cyngor i weld y sioe. Dywedodd:  "Cafodd y plant yn ogystal â'r rhieni yn y gynulleidfa amser gwych.
"Mae'r sioe yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch yr amgylchedd a beth allwn ni wneud i'w hamddiffyn mewn modd difyr a hwyliog. Mae hon wir yn ffordd wych o gyflwyno'r negeseuon pwysig hyn i'n pobl ifanc er mwyn iddynt allu dysgu a mwynhau eu hunain ar yr un pryd.”