English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

swyddfeydd cofrestru 

Bydd newidiadau i oriau agor arferol swyddfeydd cofrestru Sir Gaerfyrddin dros gyfnod y Pasg.

Bydd y swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman ar gau ddydd Gwener y Groglith a dydd Llun y Pasg.

Byddant yn ailagor ddydd Mawrth, 10 Ebrill a dydd Mercher 11 Ebrill o 9am hyd 5pm ar y ddau ddiwrnod ar gyfer cofrestru marwolaethau yn unig.

Bydd yr oriau agor arferol yn ailddechrau ddydd Iau, 12 Ebrill.

.Follow us on Facebook

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 10/4/2012