English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Dewch draw i chwarae rygbi cyffwrdd ac i losgi calorïau. 

Touch rugby practice sessions at Ysgol y Strade: Pix: Jeff ConnellDewch draw ferched' yw'r cais gan y tîm Rhoi Cynnig ar Rygbi Cyffwrdd.
Mae dal i fod mwy o ddynion na menywod yn ymuno â'r sesiynau rygbi cyffwrdd wythnosol sy'n cael eu cynnal dros yr haf am y trydydd tro eleni.
Mae'r sesiynau sy'n cael eu cynnal gan Matthew Adams, swyddog datblygu chwaraeon Sir Gaerfyrddin yn rhoi cyfle i chwaraewyr ymarfer a gwella rhai o'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer rygbi Cyffwrdd.
Caiff grwpiau eu rhannu yn dimau a byddant yn chwarae ychydig o gemau byr yn erbyn ei gilydd.
Dywedodd Matthew Adams, swyddog datblygu chwaraeon Sir Gaerfyrddin: "Mae'n wych gweld rygbi cyffwrdd yn ail-ddechrau yn Llanelli. Rydym yn gweld mwyfwy o bobl yn ymgymryd â'r gêm. Ar hyn o bryd, dynion sy'n rhan o fwyafrif y timau ond rydym yn ceisio annog mwy o fenywod un ai i ymuno â thimau cymysg neu i ffurfio timau menywod yn unig."
Er y cafodd y gynghrair ei sefydlu a'i chynnal yn y lle cyntaf gan uned datblygu chwaraeon y sir, bellach Daryl Richards sef swyddog cyfranogiad newydd Undeb Rygbi Cymru sy'n gyfrifol.
Mae Undeb Rygbi Cymru wedi penodi 14 o swyddogion rhanbarthol a fydd yn cynnal cynghreiriau Rygbi Cyffwrdd mewn lleoliadau ledled y sir gyda'r nod o gael mwy o bobl ar y cae chwarae a bod yn fwy actif.
Dywedodd Mr Adams: “Mae Rygbi Cyffwrdd yn ffordd wych o gael mwy o bobl yn actif oherwydd bach iawn o offer sydd ei angen, mae'n llosgi llawer o galorïau, mae'r siawns o gael damwain yn isel iawn ond yn fwy pwysig na hynny, mae'n llawer o hwyl!”
Rhan o'n swyddogaeth gyda'r Uned Datblygu Chwaraeon yw helpu i sefydlu mwy o gyfleoedd er mwyn i ragor o bobl fod yn fwy actif yn amlach. Ar ôl i ni helpu i sefydlu clwb neu gynghrair newydd, mae'n rhaid cael partneriaid neu wirfoddolwyr eraill i gymryd rhan er mwyn i'r clwb neu'r gynghrair fod yn hunangynhaliol ac yna gall yr Uned Datblygu Chwaraeon  gymryd cam yn ôl a chynorthwyo. Bellach, Daryl fydd yn cydlynu'r gynghrair yn 2012 a dymunwn bob llwyddiant iddo.
Y bwriad yw dechrau'r gynghrair ddydd Mercher 16eg Mai o 6.30pm ymlaen yn Ysgol y Strade. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at Daryl Richards.Follow us on Facebook

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 15/5/2012