English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Mam i dripledi'n dweud bod cewynnau go iawn cyn hawsed ag 1, 2, 3 

: New mum Tracy Mainwaring from Llandybie with triplets Matt, Rhys and Jack.DYWED mam i dripledi o Landybïe fod defnyddio cewynnau go iawn cyn hawsed ag 1, 2, 3.
Yn ôl Tracy Mainwaring mae gwisgo cewynnau go iawn o liain am ei thri baban bach yn rhatach na defnyddio rhai tafladwy ac yn well i'r amgylchedd yn ogystal.
Hefyd mae hi wedi dotio ar y dyluniadau lliwgar a hwyliog sydd ar gael i'w tripledi wyth wythnos oed, sef Matt, Rhys a Jack.
Dywedodd Tracy, sy'n 39 oed ac o Heol Caeffynnon: “Mae defnyddio'r cewynnau hyn yn hawdd iawn, maen nhw'n edrych yn anhygoel, a hefyd maen nhw'n llawer rhatach na chewynnau tafladwy, yn enwedig pan fo tri! Maen nhw'n well i'r amgylchedd yn ogystal, achos mae'r gwastraff yn sgil cewynnau tafladwy yn hurt a does dim mo'i angen. Prynais i gewynnau tafladwy oherwydd roeddwn i'n gwybod bod y tripledi'n mynd i ddod yn gynnar, ond roedden nhw'n bwysau da felly dechreuais ddefnyddio cewynnau go iawn yn syth. Rwy'n defnyddio'r cewynnau tafladwy a brynais i ben bob yn dipyn, ond ar y dechrau pan oeddwn ond yn defnyddio'r rheiny, mi lenwais un sach ddu fawr mewn dau ddiwrnod yn unig. 
 “Byddwn i'n argymell cewynnau go iawn i unrhyw un, ac i ddweud y gwir maen nhw'n well na'r rhai tafladwy, sy'n gallu gollwng o bryd i'w gilydd. Yn bendant mae cewynnau go iawn yn hawdd eu defnyddio, ac er bod pobl yn meddwl eu bod yn anodd eu plygu a bod yn rhaid eu berwi i'w golchi, nid felly y mae. Maen nhw'r un siâp â chewynnau tafladwy ond popers neu felcro sy'n eu cadw'n sownd, a'r unig beth rwy'n ei wneud yw eu rhoi mewn cwdyn golchi ac yna yn y peiriant golchi yn syth. Mae mor rhwydd â hynny."
Dywedodd Tracy fod Paul, ei chymar, hefyd yn hapus i ddefnyddio cewynnau go iawn, a chan fod tri o fechgyn i'w golchi, eu bwydo, a'u newid, mae trefn benodol a hwylus i'w diwrnod bellach.
“Mae'n rhaid cadw at y drefn yn haearnaidd yn ein tŷ ni, ond does dim dewis gan fod tri ohonyn nhw," meddai Tracy.
“Roeddwn i am ddefnyddio cewynnau go iawn o'r cychwyn, pan oeddwn yn meddwl taw disgwyl un yn unig roeddwn. Fe wnes rywfaint o waith ymchwil a des i wybod fod y cyngor yn rhoi  pecynnau prawf am ddim.  Felly fe es i un o'r sesiynau cewynnau go iawn ac roedd e'n wych. Mae Caroline, yr ymgynghorydd cewynnau go iawn, wedi bod yn dda iawn.”
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal cymorthfeydd cewynnau go iawn yn fisol yng Nghaerfyrddin, Rhydaman, a Llanelli, lle gall darpar rieni neu rieni newydd drefnu eu bod yn cael pecynnau prawf cewynnau go iawn am ddim.
Mae hi'n Wythnos Cewynnau Go Iawn o Ebrill 16 hyd at Ebrill 22, felly mae'n adeg ddelfrydol i waredu'r cewynnau tafladwy a rhoi cynnig ar y rhai go iawn.
Gall defnyddio cewynnau go iawn arbed arian ichi - hyd at £500 neu ragor. Hefyd mae gwneud hynny'n lleihau gwastraff a gall teuluoedd ag un babi haneru eu gwastraff.
Mae'r Cyngor, ynghyd â Chraff am Wastraff Cymru, yn cefnogi'r Wythnos Cewynnau Go Iawn. Dywedodd Karen McNeil, Swyddog Ailgylchu a Lleihau Gwastraff y Cyngor: “Mae mwyfwy o rieni'n dysgu am fanteision cewynnau go iawn ac yn sylweddoli pa mor rhwydd maen nhw i'w defnyddio. Erbyn hyn nid oes angen poeni am binnau cau gan fod gan gewynnau go iawn felcro neu bopers, a hefyd maen nhw'n ffasiynol iawn gan fod llawer o steiliau gwahanol ar gael ac rydych yn gallu eu defnyddio ar gyfer mwy nag un plentyn." 


I gael rhagor o wybodaeth, ewch i un o gymorthfeydd cewynnau go iawn y Cyngor rhwng 10am a 12pm ar:
• Dydd Mawrth cyntaf pob mis: Canolfan Siopa Sant Elli, Llanelli.
• Dydd Mercher cyntaf pob mis: Neuadd Gellimanwydd, Heol Wallasey, Rhydaman.
• Dydd Iau cyntaf pob mis: Llyfrgell Caerfyrddin, 9 Heol San Pedr, Caerfyrddin.


Hefyd mae'r Cyngor yn cydweithio â Bum Deal Nappies a Nappy Go Lucky, i gynyddu ymwybyddiaeth pobl o gewynnau go iawn, a hynny ym Maes Myrddin, Caerfyrddin, ddydd Sadwrn, Ebrill 21 rhwng 10am a 4pm.
I gael rhagor o wybodaeth am gewynnau go iawn, ewch i:www.sirgar.gov.uk/ailgylchuhttp://www.carmarthenshire.gov.uk/recycling neu ffoniwch Galw Sir Gâr (01267 234567)..Follow us on Facebook

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 19/4/2012