English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Ffair Gyllid Sir Gaerfyrddin 

                              

 

Dyddiad: Dydd Mercher, 22ain Chwefror 2012, 10.30am – 3.30pm

 

Y Man Cynnal:  Canolfan Delme Thomas, Parc y Scarlets, Llanelli, Sir Gaerfyrddin

 

Yn dilyn llwyddiant y Ffair Gyllid Ranbarthol yn 2010, mae'n bleser gan Gyngor Sir Caerfyrddin, mewn partneriaeth â Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CAVS), gyhoeddi Ffair Gyllid Sir Gaerfyrddin 2012.

Bydd y Ffair yn canolbwyntio ar helpu i greu cymunedau llawn bwrlwm ac annog y symudiad tuag at gynaliadwyedd. Bydd yn fodd i grwpiau cymunedol, elusennau lleol a mudiadau gwirfoddol ddeall y cyllid a'r arbenigedd busnes sydd ar gael i'w helpu i ddatblygu eu syniadau.  Bydd y rhai a ddaw i'r ffair yn gweld amrywiaeth o gyllidwyr ac ymgynghorwyr o'r sector a bydd gweithdai yn seiliedig ar thema cynaliadwyedd yn cael eu cynnal drwy gydol y dydd.
 

Mae Ffair Gyllid Sir Gaerfyrddin yn gyfle gwych i bob sefydliad yn Sir Gaerfyrddin gael gwybod am y cymorth a'r cyllid sydd ar gael ledled y sir gan gynnwys gweithdai ynghylch “Sefydlu Strwythurau Sefydliadol Cynaliadwy” a “Cyfleusterau Hamdden a Reolir gan y Gymuned - Sesiwn Cyfarwyddo ynghylch Trosglwyddo Asedau”.

Lawrlwythwch y Ffair Gyllid Sir Gaerfyrddin daflen

A fyddech cystal â chofrestru drwy'r wefan www.sirgar.gov.uk/regenerationevent

Am rhagor o wybodaeth 

I gael rhagor o wybodaeth ac i drefnu eich trafnidiaeth ddi-dâl neu eich lle mewn gweithdy cysylltwch â:


*Trafnidiaeth ddi-dâl ar gael o fannau codi dynodedig*


Biwro Cymunedol Sir Gaerfyrddin drwy ffonio 01269 590216 neu Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr drwy ffonio 01554 785950.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 06/2/2012