English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Gwasanaethau Tai 

row of houses

Mae adran Gwasanaethau Tai Sir Gâr yn gyfrifol am ddarparu ystod o wasanaethau tai ar gyfer pobl sy'n byw yn Sir Gâr.

Gobeithio y bydd yr wybodaeth ar y rhan hon o'r wefan o ddefnydd i chi. Os ydych am awgrymu unrhyw welliannau, rhowch wybod i ni.

E-bost: Tai@sirgar.gov.uk
Gwasanaeth allan-o-oriau: 01558 824283
Negeseuon testun: 07766 406506
Gwasanaeth Minicom: 01267 223867

Oriau agor
Mae ein swyddfeydd a'n llinellau ffôn ar agor o:

8.45am i 5pm Dydd Llun i Ddydd Iau; a

8.45am i 4.30pm ar Ddydd Gwener.

Y tu allan i'r oriau hyn gallwch ffonio ein gwasanaeth allan-o-oriau ar
01267 222288 . Gallwch hefyd ddanfon e-bost neu neges testun atom, neu gysylltu â ni trwy minicom, 24 awr y dydd.


Tudalen wedi ei diweddaru ar 10/9/2014