English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 04/10/2013
Addysg a Phlant 

teacher with class

A wyddech chi fod 27,000 o bobl ifanc yn derbyn addysg, 1,700 o athrawon a 119 o ysgolion yn Sir Gâr?

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ar ystod eang o faterion, gan gynnwys: ffurflenni cais i ddod yn llywodraethwr ysgol, a gwybodaeth ar Ddysgu Gydol Oes yn Sir Gâr.  

Cysylltwch â Ni:

 email ECS@carmarthenshire.gov.uk
 by letter post

Yr Adran Addysg a Phlant,
Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job,
Caerfyrddin, SA31 3HB

 Ffôn
01267 246500

Fax


01267 246501

 
Manylion Cysyllt
 

                                                           Ardaloedd Dalgylch Ysgolion Ardaloedd Dalgylch Ysgolion