English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Llaeth Am Ddim 


Mae dau gynllun ar waith gan yr Awdurdod er mwyn darparu llaeth am ddim i blant, sef y cynllun dan bump a weinyddir yn unol ag Uned Ad-daliad Cenedlaethol Llaeth a chynllun Cyfnod Allweddol 1 a weinyddir yn unol â Rheoliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2001. 

Mae’r ddau gynllun yn derbyn cymhorthdal o dan Gynllun y GE i ddosbarthu Llaeth mewn Ysgolion.  Mae plant unigol dros 5 oed hefyd yn medru derbyn llaeth am ddim am resymau meddygol a pahn font yn mynychu ysgolion neu unedau arbennig. 

Caniateir i ysgolion wneud eu trefniadau lleol eu hunain os ydynt yn dymuno cyflwyno cynlluniau llaeth sy’n talu amdanynt eu hunain.

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 11/10/2011