English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Ardaloedd Cadwraeth Mae Ardaloedd Cadwraeth wedi eu neilltuo er mwyn diogelu a gwella cymeriad arbennig ardaloedd sydd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Mae dyletswydd ar y Cyngor i ystyried neilltuo'r cyfryw ardaloedd o dan Adran 69 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Cânt eu dethol yn ôl ansawdd yr ardal yn gyffredinol, gan gynnwys cyfraniad allweddol adeiladau unigol neu grwpiau o adeiladau, coed, mannau agored a’r strydlun.

Diben dynodi Ardal Gadwraeth yw rhoi mesur ychwanegol o reolaeth i'r Cyngor ar ardal y mae'n barnu sydd o werth arbennig yn hanesyddol neu'n bensaernïol.

Nid yw hyn yn golygu na ellir cynnig datblygiadau, nac y bydd gwaith ar eich eiddo yn cael ei wrthod fel mater o drefn.  Serch hynny, mae'n golygu y bydd y Cyngor yn rhoi sylw i effaith eich cynigion ar yr ardal dan sylw, yn ogystal â'u hasesiad arferol.
Ardaloedd Cadwraeth yn Sir Gaerfyrddin

I weld terfynau Ardal Gadwraeth, cliciwch ar y dolenni isod.

Mae pob cynllun yn destun ©hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl 100023377 (2008)
~ Nid yw'r cynlluniau ar raddfa.


l Abergorlech (pdf 582 KB)
l Cenarth (pdf 391 KB)
l Cwmdu  (pdf 754 KB) (Article 4 Direction: Cwmdu)
l Kidwelly (pdf 2632 KB)
l Laugharne (pdf 3235 KB) (Article 4 Direction: Laugharne Taf Estuary)
l Llanboidy (pdf 603 KB)
l Llanddarog (pdf 516 KB)
l Llandeilo (pdf 3,507 KB)
l Llandovery  (pdf 1198 KB) (Article 4 Direction: Llandovery)
l Llanelli (pdf 517 KB)
l Llangadog (pdf 1041 KB) (Article 4 Direction: Llangadog)
l Llangathen (pdf 761 KB)
l Llansaint (pdf 537 KB)
l Llansteffan (pdf 1,320 KB)
l Newcastle Emlyn (pdf 1298KB)
l St Clears (pdf 860 KB)
l Talley (pdf 810 KB)

Yn ogystal â'r ardaloedd canlynol yng Nghaerfyrddin:-

l Carmarthen Town (pdf 3,522 KB)
l Lammas Steet (pdf 2,792 KB)
l North Carmarthen (pdf 2,511 KB)
l Parcmaen Street/St Davids (pdf 937 KB)
l Picton Terrace / Penllwyn Park (pdf 1,237 KB)
l Pontgarreg & St Davids Hospital (pdf 3,778 KB)
l Priory Street (pdf 1,646 KB)
l The Parade / Esplande (pdf 1,921 KB)
l The Quay/Towyside (pdf 1,199 KB)
l Water Street (pdf 976 KB)


   

Syth i'r ...... 
Llandeilo Conservation Area

Tudalen wedi ei diweddaru ar 21/10/2014