English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Holiaduron cynllunio ar-lein 
mouse

A ydych yn fodlon ar y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu?

l Beth yw'r pethau yr ydych yn eu hoffi neu'n eu casau fwyaf? Pa welliannau yr hoffech eu gweld?

l Os hoffech wneud sylwadau neu awgrymiadau, a fyddech cystal â llenwi'r holiadur hwn? 
 

Cwblhewch yr arolygon isod i ddweud eich barn wrthym am y Gwasanaeth Cynllunio.  Arolwg o ymgeiswyr ac asiantiaid (ceisiadau cynllunio)

  Arolwg o drydydd partïon (sylwadau ar geisiadau cynllunio)

  Arolwg o ddefnyddwyr y wefan gynllunio


 


 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 18/8/2010
 
Manylion Cysylltu
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch yr holiadur, mae croeso i chi gysylltu ag :

Emily Dent
Swyddog Rheoli Data

Ffôn: 01558 825314

E-bost:
edent@sirgar.gov.uk