English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Cynlluniau Datblygu a Pholisi Cynllunio  Mae’r adain Blaen-gynllunio yn darparu cyngor a gwybodaeth i ddatblygwyr ac i’r cyhoedd am bolisïau cynllunio lleol, ac yn dehongli canllawiau a pholisïau cynllunio cenedlaethol.

Mae’r tîm yn delio â’r meysydd gwaith canlynol:


l Paratoadau a chyngor ar Gynlluniau Datblygu

l   Cynhyrchu Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol

l Monitro’r Cyflenwad o Dir ar gyfer Tai

l Paratoi Esboniadau Cynllunio a Datblygu Safleoedd


 

Manylion Cyswllt 


Rheolwr Blaen-Gynllunio a Chadwraeth, 8 Heol Spilman, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1JY 

e-bost: blaengynllunio@sirgar.gov.uk
Tudalen wedi ei diweddaru ar 10/9/2013