English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 01/10/2008
Ffurflen Cofrestru Safle Bwyd 

Mae’n ofynnol  dan y gyfraith i bob safle bwyd (gyda rhai eithriadau) gael ei chofrestru gyda'r awdurdod lleol. Mae hyn er mwyn sicrhau y gellir gorfodi deddfwriaeth ar fwydydd, er lles a diogelwch y prynwr.

I gofrestru’ch safle bwyd, dylech lawrlwytho a llenwi'r Ffurflen Cofrestru Safle Bwyd. Ni ellir gwrthod cofrestru, ac nid oes tâl.
 
Ar ôl llenwi'r ffurflen, dylid ei hanfon yn ôl i'r cyfeiriad priodol:-

Am fusnesau sy'n gweithredu yn ardal Caerfyrddin:

Adain Gwasanaethau Masnachol
Adran Gofal Cymdeithasol, Iechyd, a Thai
3 Heol Spilman
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1LE

Am fusnesau sy'n gweithredu yn ardal Llanelli:

Adain Gwasanaethau Masnachol
Adran Gofal Cymdeithasol, Iechyd, a Thai
3ydd Llawr
Tŷ Elwyn
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AP