English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 03/4/2013
Rheoli Llygredd  

Rydym ni'n gyfrifol am helpu busnesau lleol ac aelwydydd i leihau unrhyw lygredd y maent yn ei gynhyrchu, drwy fonitro lefel y llygredd a allai gael effaith ar iechyd preswylwyr Sir Gaerfyrddin.

Mae gwybodaeth ynghylch Llygredd yn Sir Gaerfyrddin ar gael drwy ddilyn y dolenni ar y chwith.

Bellach gallwch roi gwybod ar-lein ynghylch problem llygredd drwy gwblhau ein Ffurflen Rhoi Gwybod am Lygredd ar-lein.

Ffurflen Rhoi Gwybod am Lygredd Aer, Sŵn a Dŵr

Gwybodaeth Gyswllt:

Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd
Diogelu'r Cyhoedd
3 Heol Spilman
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1LE

Rhif ffôn: 01267 234567
E-bost: galw@sirgar.gov.uk

 
Manylion Cysyllt