English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Crynodeb o Ceisiadau dan y Deddf Drwyddedu 2003  
24/02/2010 

Mae’r gofrestr isod yn cynnwys crynodeb o’r ceisiadau cyfredol am drwyddedau safle a dystysgrif safle clwb.

Gellir cael golwg ar y ceisiadau'n llawn yn Swyddfeydd y Cyngor, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, ar y diwrnodau a’r amserau canlynol:

Ddydd Llun tan ddydd Iau: 8:45am – 5:00pm
Ddydd Gwener: 8:45am – 4:30pm

I gyrchu'r Gofrestr Gyhoeddus, cliciwch ar y ddolen gyswllt yn y rhan berthnasol o'r dudalen hon.