English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Eiddo Cyngor 

County Hall Llanelli Market 

Swyddogaethau Allweddol:

 • Marchnadoedd Nwyddau
 • Marchnadoedd Anifeiliaid
 • Unedau Diwydiannol / Gweithdai a Thir
 • Ystadau Diwydiannol / Gweithdai
 • Ysradau Masnachol
 • Ystad Wledig
 • Pob Eiddo heblaw tai
 • Cynllunio Rheolaeth Asedau
 • Arfarnu a Chyngor ynghylch Datblygu Eiddo
 • Rheoli Eiddo Masnachol
 • Adeiladau Gweinyddol gan gynnwys Parc Dewi Sant
 • Rheoli Garejis a Safleoedd Cloi
 • Hawddfreintiau a Ffyrdd-freintiau
 • Trafod Telerau Eiddo
 • Prynu
 • Confnodion Perchenogaeth Eiddo
 • Prisio Tai yn ymwneud â Hawl i Brynu
 • Prynu Gorfodol ac Iawndaliadau
 • Cofrestr Asedau a Phrisiadau

Tudalen wedi ei diweddaru ar 16/1/2014