English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 09/1/2015
Cyfleusterau cyhoeddus 

Oriau agor a lleoliadau'r cyfleusterau cyhoeddus a reolir gan Adran y Gwasanaethau Technegol.

Mae ein cyfleusterau cyhoeddus i gyd yn cynnig cyfleusterau newid cewynnau a chyfleusterau i bobl anabl.

Yn ogystal, mae cyfleusterau cyhoeddus eraill yn Sir Gaerfyrddin sy'n cael eu rheoli gan Gynghorau Cymuned a sefydliadau eraill.

Y LLEOLIAD

YR ORIAU AGOR

Rhydaman - Maes Parcio Carregaman 06:00 - 18:00 (Haf a Gaeaf) DANFO 20c
Caerfyrddin - Maes Parcio Heol Ioan 06:00 - 20:00 (Haf a Gaeaf) DANFO 20c
Caerfyrddin - Maes Parcio San Pedr 06:00 - 20:00 (Haf a Gaeaf) DANFO 20c
Lacharn - Gerllaw'r Castell 06:00 - 20:00 (Haf a Gaeaf) DANFO 20c
Llandeilo - Maes Parcio Canol y Dref 06:00 - 20:00 (Haf a Gaeaf) DANFO 20c
Llanymddyfri - Maes Parcio'r Castell 06:00 - 20:00 (Gaeaf) – 21:00 (Haf) DANFO 20c
Llanelli  - Neuadd y Dref - Waunlanyrafon 06:00 - 20:00 (Haf a Gaeaf) DANFO 20c
Llanelli  - Yr Orsaf Fysiau - Yr Ynys 06:00 - 20:00 (Haf a Gaeaf) DANFO 20c
Sanclêr - Maes Parcio Canol y Dref 06:00 - 20:00 (Haf a Gaeaf) DANFO 20c
Abergorlech - Canol y Pentref 08:00 - 20:00
Alltwalis - Canol y Pentref 08:00 - 18:00 (Haf a Gaeaf) Ar gau ar benwythnosau
Rhydaman - Parc Rhydaman 09:00 - 17:00 Ar gau ar benwythnosau
Rhydaman - Maes Parcio'r Co-op 09:00 - 17:00 Ar gau ar benwythnosau
Brechfa - Canol y Pentref 08:00 - 20:00
Porth Tywyn - Yr Orsaf Reilffordd 07:30 - 17:00 (Gaeaf) 07:30 - 21:00 (Haf)
Castell Carreg Cennen – Y Maes Parcio 08:00 - 20:00
Cenarth 09:00 - 18:00
Cynwyl Elfed - Canol y Pentref 07:30 - 17:30 (Haf a Gaeaf) Ar gau ar benwythnosau
Glanyfferi - Mynedfa'r Traeth 07:30 - 19:00
Glanaman - Sgwâr Cwmaman 09:00 - 18:00 (Gaeaf) 09:00 - 19:00 (Haf) Ar gau ar benwythnosau
Gors-las - Canol y Pentref 07:30 - 20:00 (Haf a Gaeaf)
Cydweli - Sgwâr y Dref 07:30 - 15:00 Llun-Gwener 9:00-17:00 penwythnosau
Llanboidy - Canol y Pentref 08:00 - 17:30 (Haf a Gaeaf)
Llanddowror – Heol Dinbych-y-pysgod

07:30-17:00 (Gaeaf) 07:30-18:30 (Haf) Ar gau ar benwythnosau

Llansteffan - Y Maes Parcio 08:00 - 17:30 (Gaeaf) 08:00 - 21:00 (Haf)
Llansteffan - Y Maes 08:00 - 21:00 (Haf yn unig, ar gau yn y gaeaf)
Llanybydder - Gwesty'r Cross Hands Wedi eu cau dros amser
Meidrim - Canol y Pentref 07:00 - 17:00 (Gaeaf) 07:00 - 21:00 (Haf) Ar gau ar benwythnosau
Y Meinciau - Y Neuadd Gymunedol 08:00 - 17:30 (Haf a Gaeaf) Ar gau ar benwythnosau
Pencader - Canol y Pentref 07:30 - 17:30 (Haf a Gaeaf) Ar gau ar benwythnosau
Pentywyn -Y Prif Faes Parcio 07:30 - 18:00 (Gaeaf) 07:30 - 22:00 (Haf)
Pentywyn - Spring Well 07:30 - 18:00 (Gaeaf) 07:30 - 22:00 (Haf)
Pont-tyweli Llandysul - Wilkes Head 08:00 - 18:00 (Haf a Gaeaf) Ar gau ar benwythnosau
Talyllychau - Ger yr Abaty 08:00 - 20:00
Hendy-gwyn - Stryd y Gorllewin 08:00 - 20:00

Codir ffi o 20c ar ddefnyddwyr y cyfleusterau a reolir gan DANFO er y gall deiliaid allwedd RADAR gael mynediad di-dâl.

I gael gwybodaeth ynghylch sut i gael allwedd RADAR, gweler y ddolen allwedd RADAR. Cysylltu â ni I roi gwybod am broblem â chyfleuster cyhoeddus neu fandaliaeth i gyfleuster cyhoeddus, cysylltwch drwy ffonio 01267 234567 neu drwy e-bostio galw@sirgar.gov.uk

 
Manylion Cysyllt
 
carmarthenshire direct 

Galw Sirgar
Ffon: 01267 234567
E-bost: galw@sirgar.gov.uk