English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 14/4/2015
Amserlenni Gwasanaethau Bysiau Lleol 

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth mewn amserlenni bysiau yn gywir ond mae'n bosibl y gall manylion ynghylch amserau, teithiau a phrisiau newid ar fyr rybudd. Cynghorir teithwyr i wirio manylion eu taith cyn teithio ac i fod yn yr arhosfan bysiau mewn da bryd yn unol â'r amser a nodwyd yn yr amserlen.

Rydym yn cyhoeddi bwletin newyddion rheolaidd, sy'n cynnwys manylion am newidiadau i wasanaethau bws lleol, ynghyd ag unrhyw wybodaeth arall a allai fod yn berthnasol i'r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus lleol - ewch i'r dudalen Amser Teithio Bwletin Newyddion am fwy o wybodaeth.

16
Llanelli - Abertawe
drwy Llangennech, Pontarddulais, Gorseinon,
Tre-gwyr
 
64
Rhydaman - Ystradgynlais
drwy Brynaman, Gurnos
 
80
Llanymddyfri - Aberhonddu
drwy Trecastell, Pontsenni
 
103 Llandeilo - Rhydaman
drwy Ffairfach, Llandybie

 

110/111 Abertawe - Llanelli - Cydweli
drwy Gorseinon, Bynea, Llwynhendy

 

124 Brynaman - Rhydaman - Tycroes

drwy Garnant, Glanaman

  

 

126 Rhydaman - Cwmgwili
drwy Pantyffynnon, Pen-y-garn

 

127 Rhydaman - Garn-swllt
drwy Trehopcyn, Betws

 

128 Rhydaman - Llanelli
drwy Capel Hendre, Cross Hands, Llannon

 

129 Tycroes - Rhydaman - Caerfyrddin
drwy Capel Hendre, Cross Hands, Porthyrhyd

 

145 / 146 Cwmaman - Rhydaman
drwy Garnant, Glanaman
 

 

164 Pontyberem - Rhydaman 
drwy Dre-fach, Cross Hands, Llandybie

 

165 Rhydaman - Cross Hands
drwy Llandybie, Blaenau, Gorsddu

 

166 Llanelli - Caerfyrddin
drwy Mynyddcerrig, Cefneithin, Foelgastell
   
167 Crynant - Brynaman
drwy Ystradgynlais, Cwm-twrch, Ystradowen, Cwmllynfell
 

 

175 Yr Hendy – Llanelli
drwy Llangennech, Llwynifan, Llwynbedw

 

195 Caerfyrddin - Llanelli
drwy Pontyberem, Ponthenri, Pontiets, Cynheidre

 

196 Caerfyrddin - Llanelli
drwy Pontyberem, Llannon, Felinfoel

 

197 Caerfyrddin - Llanelli
drwy Pontiets, Trimsaran

 

198 Llanelli - Caerfyrddin
drwy Trimsaran, Cydwelli, Glanyfferi

 

205 / 206 Trefechan - Ysbyty Glangwili
drwy Trem-y-bryn, Teras Russell

 

207 Caerfyrddin - Brynmeurig
drwy Heol Pensarn, Heol Login

 

215 Caerfyrddin - Llanpumsaint
drwy Bronwydd

 

221 Login - Caerfyrddin
drwy Efailwen, Llanglydwen, Llanboidy, Blaenwaun, Llangynin

 

222 Pentywyn - Caerfyrddin
drwy Lacharn, Sanclêr, Bancyfelin

 

223 Glandwr - Caerfyrddin
drwy Efailwen, Clunderwen, Henllan Amgoed

 

224 Hendy-gwyn - Caerfyrddin
drwy Tafarn-sbeit, Rhos-goch, Meidrim

 

225 Trelech – Caerfyrddin
drwy Meidrim, Gelliwen, Talog

 

226 / 228 Tre Ioan - Caerfyrddin
drwy Ystad Davies, Pentremeurig, Coleg y Drindod

 

227 Llan-y-bri - Caerfyrddin
drwy Llansteffan, Llangain, Coleg y Drindod

 

230 Aberteifi - Caerfyrddin
drwy Cilgerran, Boncath, Crymych
   
276 Llandeilo - Caerfyrddin
drwy Pentregwenlais, Blaenau, Llanarthne

 

277 Gelli Aur - Llandeilo - Caerfyrddin
drwy Llanarthne, Salem, Llanfynydd

 

278 Llandeilo - Caerfyrddin
drwy Gelli Aur, Carmel, Llanarthne

 

279 Llandeilo - Caerfyrddin
drwy Gelli Aur, Llanarthne, Gardd Fotaneg Cymru

 

280 / 281 Llanymddyfri - Caerfyrddin
drwy Llangadog, Llandeilo, Nantgaredig

 

282 Brechfa - Caerfyrddin
drwy Felingwm, Capel Dewi

 

283 Llangadog - Llandeilo - Caerfyrddin
drwy Bethlehem, Llansawel, Brechfa

 

284 Crugybar- Llandeilo - Rhydaman
drwy Llansawel, Talley, Pentregwenlais

 

288 / 289 Llanymddyfri - Llanbedr Pont Steffan 
drwy Llanwrda, Llansawel, Rhydcymerau, Llanybydder, Pumsaint, Ffarmers

 

322 Caerfyrddin - Hwlffordd
drwy Hendy-gwyn, Arberth

 

351 Dinbych-y-pysgod - Pentywyn
drwy Saundersfoot, Cilgeti, Llanrhath

 

430 Aberteifi - Arberth
drwy Cilgeran, Crymych

 

441 Castell Newydd Emlyn - Caerfyrddin
drwy Capel Iwan, Hermon

 

460 Caerfyrddin - Aberteifi
drwy Cynwyl Elfed, Castell Newydd Emlyn

 

501 Ystradgynlais - Rhydaman
drwy Brynaman - Garnant - Glanaman

 

502 Pontardawe - Rhydaman
drwy Gelli Deg - Cwmgors - Garnant - Glanaman

 

507 / 508 / 528 Hwlffordd - Llundain, Birmingham
drwy Dinbych-y-pysgod, Caerfyrddin, Llanelli, Abertawe

 

540 Aberystwyth - Llanybydder
drwy Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Pencarreg

 

551 Aberteifi - Aberaeron
drwy Cenarth, Castell Newydd Emlyn, Cei Newydd
 

 

585 Aberystwyth - Llanbedr Pont Steffan 
drwy Llanilar, Tregaron, Llanddewi Brefi

 

601 Bwcabus
Y Model Cludiant ar gyfer Cymru Wledig
 
611 Coed-y-bryn - Castell Newydd Emlyn
drwy Rhydlewis, Brongest
 
612 Pont-tyweli - Castell Newydd Emlyn
drwy Llandysul, Penrhiwllan, Llandyfriog
 
613 Llandysul - Saron
drwy Pentrecwrt
 
614 Coed-y-bryn - Castell Newydd Emlyn
drwy Rhydlewis, Beulah
 
615 Maudsland - Castell Newydd Emlyn  
drwy Capel Iwan, Penrherber
 
616 Talsarn - Temple Bar - Llanbedr Pont Steffan 
drwy Ffynnon-oer, Cribyn
 
617 Bwlchyfadfa - Llanbedr Pont Steffan
drwy Talgarreg, Gorsgoch, Pencarreg
 
618 Talsarn - Llanbedr Pont Steffan
drwy Bwlchyllan - Silian
 
619 Nebo - Aberaeron
drwy Cross Inn, Pennant

 

620 Dihewyd - Aberaeron
drwy Mydroilyn
 
621 Llandysul - Pencader
drwy Pont-tyweli, Llanfihangel-ar-arth
 
701 / 750 Aberystwyth - Caerfyrddin - Caerdydd
drwy Aberaeron, Llanbedr Pont Steffan, Abertawe

 

905 Cwm-twrch - Coleg Castell-nedd

 

B1 Bws Bach Pen-bre a Phorth Tywyn
drwy Waun Sidan, Heol Gwscwm, Dolau Fan, Tyle Teg
   
B5 Bws Bach Cydweli
drwy Mynyddygarreg, Pedair Heol
   
B11 / B12 /
B13
Bws Bach Caerfyrddin
drwy Llanllwch / Parc Cilddewi, Aelybryn / Glynderi / Penymorfa

 

B21 / B23
B24 / B25
Bws Bach Llanelli
drwy Llundain Fach / Brynsiriol, Bryngwyn Bach / Bigyn, Tyisha / Penygraig

 

L1 Llanelli - Morfa
drwy Parc Pemberton, Parc Trostre, Penyfan

 

L2 Llanelli - Dyffryn y Swistir
drwy Felin-foel, Ysbyty Tywysog Philip

 

L3 Llanelli - Pontarddulais
drwy Ysbyty Tywysog Philip, Llangennech

 

PR1 Nantyci - Heol Spilman - Glangwili
Gwasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin
 
T1 Aberystwyth - Llanbedr Pont Steffan - Caerfyrddin
drwy Llanrhystud, Aberaeron, Llanybydder, Pencader
 
X11 Caerfyrddin - Llanelli - Abertawe
drwy Cydweli, Porth Tywyn, Parc Trostre, Fforestfach

 

X12 Caerfyrddin - Abertawe
drwy Crosshands

 

X13 Llandeilo - Abertawe
drwy Rhydaman, Pontarddulais

 

X14 Llanfair-ym-Muallt - Caerfyrddin
  drwy Llanymddyfri, Llandelio

 

X26 Brynaman - Abertawe
drwy Gwae-cae-gurwen, Pontardawe

 

X29 Tycroes - Caerfyrddin
drwy Crosshands

 

 
Manylion Cysyllt
 

Uned Drafnidiaeth Teithwyr
Parc Myrddin
Caerfyrddin
SA31 1HQ

Ffôn: 01267 234567

E-bost Uned Drafnidiaeth Teithwyr