English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Etholiadau a Phleidleisio 

Etholiadau a phleidleisio 

Cofiwch i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiad

Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hatgoffa bod angen iddynt gael eu cofrestru i allu pleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol sy'n cael ei gynnal cyn bo hir.

Cynhelir yr etholiad ddydd Iau, 7 Mai, ac mae nifer o wahanol ffyrdd y gall pobl bleidleisio.

Mae hawl pobl i bleidleisio mewn etholiadau yn dibynnu ar eu cenedligrwydd. Os ydynt yn ddinesydd Prydeinig neu o'r Gymanwlad ac yn byw yn y DU, cânt bleidleisio ym mhob etholiad yn Sir Gaerfyrddin.

Os ydynt yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd, cânt bleidleisio mewn etholiadau lleol ac yn etholiadau Senedd Ewrop, ond ni chânt bleidleisio mewn etholiadau cyffredinol seneddol.

Os yw pobl wedi symud yn ddiweddar neu heb gofrestru i bleidleisio, mae angen iddynt lenwi ffurflen gais naill ai ar-lein neu gysylltu â'r swyddfa etholiadau erbyn Dydd Llun 20 Ebrill fan hwyraf.

Darllenwch mwy

 

I gael gwybodaeth am unrhyw is-etholiadau presennol ar gyfer y Cyngor Sir a Chynghorau Tref/Cymuned, cysylltwch â’r Tîm Etholiadau.

Cysylltwch â ni

Gwasanaethau Etholiadol, Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ | Ffôn: 01267 228889 | Ebost: gwasanaethauetholiadol@sirgar.gov.uk

Tudalen wedi ei diweddaru ar 10/4/2015