English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 11/4/2013
Adborth gan Gwsmeriaid 

Rydym yn casglu adborth gan ein cwsmeriaid yn y ffyrdd canlynol:

  • Arolwg Bodlonrwydd Cwsmeriaid Cyngor Sir Caerfyrddin (arolwg dros y ffôn ar gyfer cyswllt ffôn ac arolwg ar bapur ar gyfer cyswllt wyneb yn wyneb)
  • Arolwg Bodlonrwydd Cwsmeriaid y Grŵp Meincnodi Cenedlaethol Siop Un-Stop
  • Cardiau sylwadau cwsmeriaid sydd ar gael mewn Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid
  • Arolwg Panel Dinasyddion Sir Gaerfyrddin
  • Arolwg Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin
  • Y Weithdrefn o ran Cwynion a Chanmoliaeth
  • Arolwg Barn y Trigolion

Mae eich adborth chi yn ein helpu ni i wella'r hyn rydym yn ei wneud. Rydym wedi rhoi rhai enghreifftiau o newidiadau cadarnhaol rydym wedi eu gwneud ar ôl clywed gennych yn ein hymgyrch 'Fe ddywedsoch chi, fe wnaethom ni.'
 
Daliwch ati i roi eich sylwadau i ni…ni allwn ni wneud dim byd os nad ydych yn rhoi gwybod i ni…

Mae cardiau sylwadau ar gael – gofynnwch i’r Swyddogion Gwasanaeth Cwsmeriaid neu ffoniwch 01267 234567.

Eich Adborth

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu adborth ynghylch ein gwasanaeth, gofynnir ichi gysylltu â ni. Hoffem gael eich adborth neu’ch sylwadau.

Ffurflen Adborth

 
Manylion Cysyllt
 
Galw Sirgar
Ffon: 01267 234567
Neges Destun: 07892 345678
E-bost: galw@sirgar.gov.uk