English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Galw Sir Gâr Oriau Agor 

Galw Sir Gâr – cysylltu â ni drwy ffonio neu drwy anfon neges destun neu e-bost

Dydd Oriau agor
Dydd Llun 08:30 - 18:00
Dydd Mawrth 08:30 - 18:00
Dydd Mercher 08:30 - 18:00
Dydd Iau 08:30 - 18:00
Dydd Gwener 08:30 - 18:00

Mae'r gwasanaeth yn dawelach ar y cyfan rhwng 4.30pm a 6.00pm.

Byddwn ar gau ar y dyddiadau canlynol yn ystod 2012.

Date Time Reason
Dydd Llun 7fed Mai 2012 Ar gau drwy'r dydd Gŵyl Banc
Dydd Llun 4ydd Mehefin 2012 Ar gau drwy'r dydd Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 5ed Mehefin 2012 Ar gau drwy'r dydd Gŵyl Banc
Dydd Llun 27ain Awst 2012 Ar gau drwy'r dydd Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 25ain Rhagfyr 2012 Ar gau drwy'r dydd Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 26ain Rhagfyr 2012 Ar gau drwy'r dydd Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 1af Ionawr 2013 Ar gau drwy'r dydd Gŵyl Banc

Galw Sir Gâr – cysylltu â ni drwy alw heibio
 

Dydd Oriau agor
Dydd Llun 08:30 - 18:00
Dydd Mawrth 08:30 - 18:00
Dydd Mercher 08:30 - 18:00
Dydd Iau 08:30 - 18:00
Dydd Gwener 08:30 - 18:00

Sylwch y bydd yr holl Ganolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid ar gau ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis rhwng 8.45am ac 1.00pm at ddibenion hyfforddiant.  Cofiwch taw dydd Llun yw ein diwrnod prysuraf (yn enwedig yn y bore). Fel arfer mae’r diwrnodau gwaith cyntaf ar ôl gwyliau cyhoeddus yn brysur iawn hefyd.

Mae'r gwasanaeth yn dawelach ar y cyfan rhwng 4.30pm a 6.00pm.
Byddwn ar gau ar y dyddiadau canlynol yn ystod 2012

Date  Time Reason
Dydd Llun 7fed Mai 2012 Ar gau drwy'r dydd Gŵyl Banc
Dydd Llun 4ydd Mehefin 2012 Ar gau drwy'r dydd Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 5ed Mehefin 2012 Ar gau drwy'r dydd Gŵyl Banc
Dydd Mawrth  3ydd Gorffennaf 2012 Ar gau tan 1.00pm Hyfforddiant
Dydd Mawrth 7fed Awst 2012 Ar gau tan 1.00pm Hyfforddiant
Dydd Llun 27ain Awst 2012 Ar gau tan 1.00pm Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 4ydd Medi 2012 Ar gau drwy'r dydd Hyfforddiant
Dydd Mawrth 2ail Hydref 2012 Ar gau tan 1.00pm Hyfforddiant
Dydd Mawrth 6ed Tachwedd 2012 Ar gau tan 1.00pm Hyfforddiant
Dydd Mawrth 4ydd Rhagfyr 2012 Ar gau tan 1.00pm Hyfforddiant
Dydd Mawrth 25ain Rhagfyr 2012 Ar gau tan 1.00pm Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 26ain Rhagfyr 2012 Ar gau drwy'r dydd Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 1af Ionawr 2013 Ar gau drwy'r dydd Gŵyl Banc


Hefyd rydym yn darparu gwasanaeth brys ar ôl oriau gwaith arferol.
Tudalen wedi ei diweddaru ar 04/5/2012