English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 19/5/2014
Treth y Cyngor Ffurflenni Ar-Lein 

Gweler yr holl Wasanaethau eraill sydd gennym ar-lein:

  • Symud i Mewn i Eiddo
  • Symud o Eiddo
  • Gostyngiadau ac Eithriadau
  • Cais am Ostyngiad i'r Anabl
  • Cais am Fil Newydd
  • Darparu Gwybodaeth / Gwneud Ymholiad Cyffredinol
  • Ad-Dalu Gordaliad
  • Gellir rhannu mathau penodol o wybodaeth ynghylch Treth y Cyngor â chyrff eraill, fel adrannau'r llywodraeth ac awdurdodau lleol, e.e. at ddibenion gwirio, a ganiateir gan y gyfraith, ac adrannau eraill o'r Cyngor, at ddibenion gwasanaethau statudol.