English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 28/8/2008
Ymgynghori 

Mae’r dudalen hon yn arwain at wybodaeth am yr ymgynghoriadau sy’n digwydd ar hyn o bryd y mae manylion amdanynt ar gael ar ein gwefan.

  • Ymgynghoriadau Cyfredol – rhestr o’r ymgynghoriadau sy’n mynd rhagddynt a chyfle i roi sylwadau arnynt.
  • Ymgynghoriadau Blaenorol  - manylion ymgynghoridau nad oes modd ymateb iddynt mwy.

Bydd y Cyngor yn parhau i ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau ymgynghori yn cynnwys, Arolygon, grwpiau Ffocws neu drafod, grwpiau neu fforwm Defnyddwyr, Rhwydweithiau Cymunedol, Llais Sir Gaerfyrddin – Panel Dinasyddion Sir Gaerfyrddin ac Arolwg Agweddau Preswylwyr.

Yn ogystal â chymryd rhan mewn ymarferion ymgynghori, gallwch roi’ch barn drwy gysylltu â Eich Cynghorydd Lleol.
 
Mae’r Cyngor wedi gosod sail gadarn o waith ymgynghori, ac mae’n Strategaeth Ymgynghori wedi ei llunio i adeiladu ar y gwaith cadarnhaol sydd eisoes wedi cael ei wneud.

 
Manylion Cysyllt
 

Y Cydlynydd Ymgynghori
Adran Cysylltiadau Cwsmer
Cyngor Sir Gaerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1JP
Ffôn: 01267 224469
Ffacs: 01267 221737
Ebost: consultation@carmarthenshire.gov.uk