English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Gwneud cais am rywbeth 

Cewch wneud cais am amrywiaeth o wasanaethau ar-lein ar ein gwefan.

Bellach, does dim angen ichi gysylltu â ni yn ystod oriau swyddfa, bydd y gwasanaethau ar y dudalen hon yn caniatáu ichi ymgymryd â hunanwasanaeth a gwneud cais am nifer o wasanaethau ar adeg sy'n gyfleus ichi.

Hefyd, gallwch ddefnyddio ein ffurflenni ar-lein i wneud cais am ystod o wasanaethau'r cyngor.

 • Gwneud cais am le mewn ysgol
 • Tai Fforddiadwy
 • Gwneud cais am docyn teithio pobl hŷn
 • Cofrestr Dewis Tai Sir Gaerfyrddin
 • Budd-dal Treth y Cyngor a Budd-dal Tai
 • Cinio Ysgol am Ddim
 • Ceisiadau am Swyddi
 • Gwneud Cais Cynllunio
 • Mae'r gwasanaeth gwneud cais ar-lein yn caniatáu ichi gyflwyno cais cynllunio inni drwy'r Porth Cynllunio. Gallwch: ddechrau cais cynllunio newydd a thalu ar-lein/â siec neu weithio â chais sydd eisoes yn bod.

  Tudalen wedi ei diweddaru ar 23/6/2014
   
  Manylion Cysylltu
   
  Carms Direct

  Tel: 01267 234567
  Email: direct@carmarthenshire.gov.uk