English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 04/10/2013
Rhoi gwybod am.... 

Bydd y gwasanaethau ar y dudalen hon yn caniatáu ichi ymgymryd â hunanwasanaeth a rhoi gwybod am broblemau i'r cyngor ar adeg sy'n gyfleus ichi.

Tudalen un-stop ar gyfer cwynion a rhoi gwybod am droseddau, diffygion neu broblemau.

Gwneud cwyn, sylw neu ganmoliaeth

Esbonio ein ffurflen gwyno, sylwadau a chanmoliaeth ar-lein a'n gweithdrefn gwynion.

Hefyd, gallwch ddefnyddio ein ffurflenni ar-lein i roi  gwybod am unrhyw fater yn amrywio o gerbydau wedi eu gadael i oleuadau stryd diffygiol.

Cadwch lygad am eicon y Camera mewn rhai ffurflenni, mae hwn yn dangos eich bod chi'n gallu llwytho eich lluniau eich hun ynghylch problem neu drosedd gyda'ch cyflwyniad.

 
Manylion Cysyllt
 
Galw Sir Gar 

Galw Sir Gâr
Ffôn: 01267 234567
eBost: direct@carmarthenshire.gov.uk