English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Mae'r wybodaeth ar gyfer y dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y wefan hon neu unrhyw wasanaethau y cyfeiriwyd ati ar y wefan, anfonwch e-bost at gwybodaeth@sirgar.gov.uk
Tudalen wedi ei diweddaru ar 19/1/2015
Ein Polisi Newydd ar gyfer dyrannu Tai Cyngor a Thai Cymdeithasau Tai 

Carmarthenshire County Council, together with our partner Housing Associations and following widespread consultation, has changed how we now allocate our homes.

We no longer have a housing waiting list.  This has been replaced with a housing register assessed on housing need.  Points are awarded by placing a household into 1 of 4 categories.  This ranges from Category A, which gives the highest points through to Category D, which gives the lowest points.

The following Housing Associations use the same policy to allocate homes:

  • Bro Myrddin Housing Association
  • Coastal Housing Association
  • Cymdeithas Tai Cantref
  • Family Housing Association
  • Gwalia Housing Group

If you would like to look at the new policy please select one from the download section on this page.