English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Safonau Gwasanaethau Tai 
housing standards - customer care officer answering the phone

Ein nod yw darparu gwasanaeth rhagorol i’n tenantiaid a’n defnyddwyr gwasanaeth

I’n helpu i gyflawni hyn, rydym wedi cynhyrchu cyfres o safonau gwasanaeth sy’n egluro’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ac y gellir eu defnyddio i fesur ein perfformiad. Ymgynghorwyd â staff, tenantiaid, a defnyddwyr gwasanaeth wrth ddatblygu’r rhain.

Rydym yn gwirio ein bod yn cadw at y safonau hyn trwy gynnal gwiriadau dirybudd ac archwiliadau rheolaidd, gofyn i chi am adborth trwy holiaduron a monitro’r cwynion rydym yn eu derbyn am ein gwasanaeth.

Byddwn yn cyflwyno adroddiad ar ein perfformiad yn erbyn y safonau yn ein newyddlen chwarterol “Newyddion Tai”.

Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho fersiwn pdf o’r safonau gwasanaeth ar gyfer y maes mae gennych ddiddordeb ynddo.

Beth gallwch chi ei ddisgwyl wrth gysylltu â’r Gwasanaethau Tai

 Customer Care.pdf (238 KB)

Beth gallwch chi ei ddisgwyl gan ein gwasanaeth rheoli ystadau a thenantiaeth

Estate Management.pdf (303 KB)

Beth gallwch chi ei ddisgwyl gan ein gwasanaeth rhenti?

Rent Management.pdf (135 KB)

Beth gallwch chi ei ddisgwyl gan ein gwasanaeth tai lloches a Llinell Gofal

Sheltered Housing and Careline.pdf (153 KB)

Beth gallwch chi ei ddisgwyl gan ein gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw

Housing Repairs.pdf (211 KB)

Beth gallwch chi ei ddisgwyl os byddwch yn gwneud cais am dŷ Cyngor neu os ydych yn ddigartref

Housing Options.pdf (211 KB)

Beth gallwch chi ei ddisgwyl os ydych am addasu eich cartref neu wneud cais am help i gynnal eich cartref

Home Improvement.pdf (169 KB)

Beth gallwch chi ei ddisgwyl os ydych yn ddeiliad prydles, am brynu eich tŷ cyngor neu am wneud cais am dŷ fforddiadwy  

Home Ownership.pdf (150 KB)

Ein hymrwymiadau i ofal cwsmer

Housing Services Core Standards.pdf

To view the PDFs on this site you will need the Adobe Acrobat Reader.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 21/7/2009